Вашето дете 3-5 години

Гигантското чудовище на плажа


Отначало съберете максимума от миди, камъчета, пера и морски водорасли ...

Отначало съберете максимума от миди, камъчета, пера и морски водорасли ... След това нарисувайте на земята голям кръг (голямата глава на чудовището).

От своя страна всяко дете дава поръчка на следното: „Създайте очи, вежди, уши, нарисувайте тяло ...“

Всеки добавя своя принос към работата: коса от морски водорасли, шия в черупки ...

вариация: можете да предложите на децата да създадат всяко свое по време на състезание на най-„чудовищното чудовище“!