Бременност

Седмица 5 от бременността (7 SA): боб


Седмица 5 от бременността (7 SA): боб

Седмица 5 от бременността (7 SA): боб

На този етап бъдещото ви бебе измерва всички и за всички 12 мм. В края на тази седмица ще изглежда като "запетая" с глава на бременността (мозъкът е на мястото си и сърцето започва да бие).

Вашата пета седмица от бременността