Викторина

Какво знаете за наркотиците?


Таблетки, сиропи, капсули ... всички лекарства ли е добре да се пазят? Къде да ги пазя? Как да ги рециклирам? Проверете знанията си.

Въпрос (1/5)

Банята е идеалното място за съхраняване на лекарства.

Истина е. Това е погрешно.

отговор

Лекарствата могат да се съхраняват в аптечка, при условие че е в подходящо помещение. По-голямата част от домовете го инсталират в банята, но по-скоро се препоръчва, за по-добро съхранение на лекарствата, шкафа да се поставя на сухо, защитено от светлина, топлина и влага.

следното