Вашето дете 1-3 години

Какви приятели!


Какви приятели!

Твърде сладко, малките приятели! Тези малки фигурки със съчленяване (10 см) предлагат на вашето дете от 3 години възможността да създаде вселена до височината на въображението му: 9 € парче (Haba).

Къде да ги намерите?