Анкети

Подготовка за раждане


Въпрос 2
Ако сте последвали a подготовка за ражданеТова ли беше възможността за вас да обсъдите всички притеснения, свързани с упражняването на родителството?

2. Подготвянето на раждането ви беше ли възможност да обсъдите всички притеснения, свързани с практиката на родителство?

гласуване

<> Резултати