Бременност

Първи имена: Félicie


Félicie От латинското прилагателно felix, felicis, което означава „щастлив“, но и „плодороден, плодороден“.

Felicie

  • От латинското прилагателно felix, felicis, което означава "щастлив", но също така "плодороден, плодороден" ... това е предчувствено име на щастие, популярно в началото на 20 век и се връща днес. Приветстваме го!
  • Рожденият му ден: 7 март.

Повече информация за името Félicie