Бременност

Имена за тананикане: Денис


Имена за тананикане: Денис

Denis

"О, Денис о, бе, правя влюбен в теб" ... през 1978 г. в песента си Денис, Блонди направи изявлението си с безумие ... Денис Квилиард aka Jacno, пондишник на поп. Влюбен ли си и в теб? Първото име Дени идва от гръцкотоDionysos, Божи син. Наречен от латинците Вакхус, Дионис бил гръцкият бог на виното и лозата. Рожденият му ден: 9 октомври.